​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

XE FORD TRANSIT BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

Nội dung giới thiệu sản phẩm

Thông số Giá trị
Thông tin chung
Loại phương tiện xe bán hàng lưu động
Thông số kích thước
Kích thước bao (D x R x C) (mm)
Thông tin khối lượng
Khối lượng bản thân xe (kg) Khối lượng bản thân xe (kg)