Xe Hyundai N250 SL TK cánh rơi

Nội dung giới thiệu sản phẩm

Thông số Giá trị
Thông tin chung
Loại phương tiện
Thông số kích thước
Kích thước bao (D x R x C) (mm)
Thông tin khối lượng
Khối lượng bản thân xe (kg) Khối lượng bản thân xe (kg)