​​​​​​​

Xe FOTON auman c160 thùng kín cánh lật

Nội dung giới thiệu sản phẩm

Thông số Giá trị
Thông tin chung
Loại phương tiện FOTON auman c160 thùng kín cánh lật
Thông số kích thước
Kích thước bao (D x R x C) (mm) 9.740 x 2.500 x 3.660
Kích thước lòng thùng hàng (mm) 7.440 x 2.400 x 2.320
Thông tin khối lượng
Tải trọng bản thân xe (kg) 7.520
Tải trọng chuyên chở cho phép (kg) 7.950
Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg) 15.600